ID NV:
MK:


TSQ tool player,khi tool vật phẩm chỉ tool tối đa 10 vật phẩm,nếu tool quá xẽ lỗi thư ko nhận được,ngoài ra còn ảnh hưởng game,máy chủ(đã thêm cảnh báo ở tool ai quá,admin xẽ khóa ip người đó vào nhằm ko ảnh hưởng tới người khác)